Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

 

Op Wereldgezondheidsdag 7 april blikken we terug op de dringende medische hulp (DMH), dat migranten zonder papieren toegang tot gezondheidszorg garandeert.

 

Hoe werkt Dringende Medische Hulp?  

Dringende medische hulp is een regeling die migranten zonder papieren die langer dan drie maanden in België zijn, toegang tot een arts of behandeling garandeert.   

De sociale diensten van de gemeenten (OCMW's) zijn verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de Dringende Medische Hulp, die de vorm aanneemt van een gezondheidskaart die wordt toegekend aan de persoon die de aanvraag indient.  

Om de kaart te verkrijgen, moet je een aanvraag voor Dringende Medische Hulp indienen bij het OCMW, ondertekend door een arts. Als de aanvraag aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft het OCMW een maand vanaf de datum van indiening om op de aanvraag te reageren en een gezondheidskaart te sturen. De kaart kan vervolgens om de 3 maanden worden vernieuwd door een bezoek te brengen aan het OCMW.   

Niet-gebruik van rechten komt vaak voor bij de mensen die Alias bijstaat

Van de mensen die voor screening naar onze medische permanentie kwamen in 2022: 

- 50% had geen toegang tot gezondheidszorg 

- 75% had geen vaste huisarts  

- 20% sprak niet met hun huisarts over hun prostitutie/sekswerkactiviteiten 

- Slechts 5% sprak met de huisarts over hun praktijken. 

De gezondheidszorg is dus in het beste geval niet aangepast aan de specifieke behoeften van mannen die seks hebben met mannen en trans*-personen die betrokken zijn bij sekswerk. In het slechtste geval, ontoegankelijk. 

Het niet-gebruik door het Alias-publiek kan worden verklaard door administratieve belemmeringen (onwetendheid over een complex sociaal systeem, over het bestaan van de regeling, over waar men zich kan aanmelden, over het concept van het OCMW en hoe het werkt), praktische belemmeringen (slechte afstemming tussen de openingstijden van de administratie, de beperkingen van afspraken en nachtwerk, evenals de onzekerheid van de mensen die betrokken zijn bij prostitutie/sekswerk) en taalbarrières.   

Dokters van de wereld wijst erop dat volgens het Centre d'Expertise de Soins de Santé 80% tot 90% van de mensen in een irreguliere situatie geen gebruik maakt van de Dringend Medische Hulp, hoewel ze daar recht op hebben.