Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

Alias vzw – psycho-medische-sociale ondersteuning en gezondheidsbevordering voor mannelijke en trans* prostituées/sekswerkers.sters in Brussel - werft een maatschappelijk werker.ster aan – vervangingscontract van onbepaalde duur op basis van 4/5 VTE, paritair comité 332.

Alias vzw – psycho-medische-sociale ondersteuning en gezondheidsbevordering voor mannelijke en trans* prostituées/sekswerkers.sters in Brussel - werft een maatschappelijk werker.ster aan – vervangingscontract en arbeidsovereenkomst van bepaalde duur op basis van 4/5 VTE, paritair comité 332.

In de loop van 2019 onthult Alias de resultaten van twee exclusieve studies over respectievelijk Studentenprostitutie  chemseks bij de MSM (mannen die seks hebben met mannen) en trans* populatie die sekswerk beoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten.

Begin 2020 hebben we vastgesteld dat het geweld waarvan de mensen die we rond IJzer begeleiden het slachtoffer worden, niet afneemt. Daarom hebben we besloten dit geweld te objectiveren om onze diensten aan dit probleem te kunnen aanpassen en om de actoren op het terrein of het grote publiek die hierin geïnteresseerd zijn, te sensibiliseren. Met de steun van Bruxelles Prévention Santé en Equal.brussels hebben we een studie en een korte film gemaakt.

Heeft u vragen over monkeypox? We maken een inventaris op van de symptomen, de wijze van overdracht en de goede reflexen die we moeten aannemen.

Afgelopen zaterdag, 21 mei, heeft Alias meegelopen in de Belgium Pride tocht, samen met Boysproject en andere veldpartners. 

Op 10 mei heeft de FDSS de resultaten bekendgemaakt van bijna twee jaar actieonderzoek met sekswerkers en maatschappelijk werkers over prostitutie en de toegang tot sociale rechten.