VZW Alias

Het Alias-team werkt met mannelijke en trans* prostituees/sekswerkers om de gezondheid en de toegang tot rechten te bevorderen, in het bijzonder tot huisvesting en gezondheidszorg.

Doelpubliek

Elke persoon die zich prostitueert in het milieu van de mannenprostitutie, of die een risico loopt om hiermee te beginnen, elke persoon in contact met dit milieu en elke persoon die te kampen heeft met gelijkaardige, meervoudige kwetsbaarheden.

Doelstellingen

 • Het welzijn van het doelpubliek verbeteren, vooral door te streven naar sociale integratie, de bevordering van de gezondheid in het algemeen en van de seksuele gezondheid in het bijzonder van de doelgroep;

 • De prevalentie en incidentie van SOI’s en HIV bij prostitué.ees verminderen en zo ook de prevalentie en incidentie bij hun klanten verlagen.

Operationele doelstellingen

 • Opvang, een luisterend oor, analyse van de situatie, voorlichting, begeleiding en opvolging aanbieden aan mannelijke prostitués en transvrouwen* die prostitutie beoefenen;

 • De toegang tot en het gebruik van preventiemiddelen door de doelgroep bevorderen, met name het correcte gebruik van het condoom en glijmiddel tijdens de prostitutieactiviteit en in het privéleven;

 • De toegang tot een kwalitatieve screening van SOI’s en HIV en de vaccinatie tegen hepatitis A en B, alsook HPV bevorderen; 

 • Vragen over PREP beantwoorden;

 • De toegang van het doelpubliek tot de zorgverlening bevorderen;

  De seksuele gezondheid en het welzijn in verband met de seksuele geaardheid en de genderidentiteit bevorderen;

 • De talloze risico’s die gepaard gaan met de prostitutieactiviteit van de doelgroep in het algemeen beperken, en meer in het bijzonder de gezondheidsrisico’s voor de doelgroep beperken (soa’s/aids, gebruik van psychotrope producten, enz.);

 • De doelgroep begeleiden bij de sociale (her)integratie na de prostitutie;

  De administratieve en maatschappelijke situatie van de doelgroep verbeteren;

 • Het welzijn en zelfrespect van de doelgroep verbeteren;

  De verschillende vormen van uitsluiting en discriminatie waarmee de doelgroep te maken krijgt, bestrijden;

 • De actoren uit politieke, institutionele, administratieve en verenigingskringen bij dit alles betrekken en de deelname aan overleg en concrete acties bevorderen.

Om zijn doelstellingen te bereiken, voorziet Alias proactief straathoekwerk, medische en psychosociale individuele begeleiding, naar de doelgroep gerichte collectieve gemeenschapsactiviteiten ter preventie en Harm Reduction/riscovermindering. Bovendien wil Alias hulpverleners uit de sociale en medische sector sensibiliseren voor de thematiek van mannenprostitutie, samenwerkingsverbanden en gezamenlijke strategieën ontwikkelen met zijn partners, om door middel van overleg een gezamenlijke ondersteuning van dit publiek mogelijk te maken.

 

het psycho-medisch-sociaal team

 • Agathe – sociaal werkster aanspreekpunt m.b.t. de gemeenschapsactiviteiten

 • Alexandre – sociaal werker

 • Aure – sociaal werkster aanspreekpunt i.v.m. Covid

 • Bruno – sociaal werker i.v.m. straathoekwerk

 • David – sociaal werker
 • Fabian – arts

 • Florys – administratie en financiën

 • Guilhem - coordinator
 • Houda – sociaal werkster

 • Joris – sociaal werker
 • Katia – sociaal werkster aanspreekpunt i.v.m. de internet permanentie

 • Laurent – sociaal werker

 • Mauro - sociaal werker

 • Mellin - sociaal werker
 • Sophie - communicatie

 

De raad van bestuur  

 • Muriel Allart

 • Stéphanie Ars

 • Yves Bassens

 • Yoan Cecco

 • Myriam Dieleman

 • Christine Noël

 

Geschiedenis

 
2019: 10 jaar, 10 sociaal werkers - Verkennend onderzoek over chemseks en prostitutie/ sekswerk onder studenten
 
2015: vaste subsidies - mogelijkheid aanwerving 6 betaalde sociaal werkers en het vormen van een team
 
2011: Alias vestigt zich op de kolenmarkt 33 in april 2011 dankzij de steun van RainBowHouse Brussel
 
2010: Eerste subsidies - aanwerving van de eerste sociaal werkers van Alias
 
2009: Eerste Algemene Vergadering van Alias - oprichting en naamgeving van vzw Alias dankzij de steun van verschillende partners 

 

Partners

We werken nauw samen met andere actoren in het veld, met federaties en onze acties worden mogelijk gemaakt door verschillende subsidies.

Capture décran 2021 06 01 à 16.44.29   Capture décran 2021 06 01 à 16.51.32 Capture décran 2021 06 01 à 16.54.40 Capture décran 2021 06 01 à 16.56.50 Capture décran 2021 06 01 à 16.58.26 Capture décran 2021 06 01 à 16.58.47 COCOF Logo Francophones Bruxelles ccf COCOM 2coul FR NL   Capture decran 2021 07 05 a 174114 Capture decran 2021 07 05 a 174142

 

Rapporten

Elk jaar leggen we verantwoording af van onze activiteiten door rapporten te publiceren. Ze zijn hier beneden te raadplegen.

2020  2021  2022

Verder gaan

Voor meer informatie over wat we doen, hoe ons te contacteren, raadpleeg onze FAQ, onze bronnen en contacteer ons.

      Bronnen