Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

Begin 2020 hebben we vastgesteld dat het geweld waarvan de mensen die we rond IJzer begeleiden het slachtoffer worden, niet afneemt. Daarom hebben we besloten dit geweld te objectiveren om onze diensten aan dit probleem te kunnen aanpassen en om de actoren op het terrein of het grote publiek die hierin geïnteresseerd zijn, te sensibiliseren. Met de steun van Bruxelles Prévention Santé en Equal.brussels hebben we een studie en een korte film gemaakt.

Een studie om het geweld van trans*vrouwen in IJzer te documenteren

De kwalitatieve studie, geleid door Ana Dresler, focust op de gevoelens van trans*vrouwen aan prostitutie doen in het IJzergebied. Het onderzoek, dat het midden houdt tussen stedenbouwkunde en sociologie, plaatst de ervaringen van de deelnemers in de politieke en stedelijke context van deze wijk, die zich midden in een gentrificatieproces bevindt en die de historische groepen van de wijk op gespannen voet plaatst met de aspiraties van kleinere gezinnen met hogere inkomens, die zich er de laatste jaren hebben gevestigd.

Raadpleeg de enquête

Een korte film om de vooroordelen rond trans*vrouwen aan de kaak te stellen

De korte documentaire, geregisseerd door Quentin Moll - Van Roye, is gebaseerd op de getuigenis van een van de deelnemers aan de studie. Trans* vrouwen, en meer in het algemeen de mensen die bij Yser werken, hebben weinig kans om zich te uiten en gehoord te worden over hun dagelijkse realiteit. Door de stem van Samantha geven we al hun eigenheid terug aan de mensen die vaak alleen herinnerd worden om hun baan, waarbij de risico's, de noden, het leven voor het werken bij Yser, de aspiraties verborgen blijven. 

Alias, tien jaar expertise met MSM en trans* sekswerkers

Al 10 jaar lang biedt Alias kwalitatieve psycho-medische en sociale hulp aan mannelijke en trans*-sekswerkers/prostituees in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar prioriteit is het bevorderen van de gezondheid, de toegang tot de gezondheidszorg en de sociale rechten van de burgers. Om dit te bereiken werkt zij samen met een zeer uitgebreid netwerk van partners uit verschillende sectoren.