Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

In de nacht van 17 op 18 maart 2021 stemde België voor de decriminalisering van sekswerk. Dit is een historische stap voorwaarts voor de betrokken personen en voor de verenigingen die op dit gebied werkzaam zijn.

De psycho-medisch-sociale gevolgen van criminalisering

De criminalisering van prostitutie verhoogt de risico's voor degenen die deze praktijk beoefenen. Het risico te worden blootgesteld aan geweld, dat nog wordt versterkt door het clandestiene karakter van de prostitutie, waardoor de vrouwen en mannen die sekswerk verrichten steeds gevaarlijker omstandigheden moeten aanvaarden. Maar criminalisering vermindert ook de mogelijkheden van de betrokkenen om toegang te krijgen tot hun rechten, tot hulp, tot zorg en tot bestaande structuren die hen kunnen ondersteunen, door hen tot geheimhouding te dwingen en het stigma te versterken. Uiteindelijk zijn het de gezondheidsrisico's, de risico's van geweld, de huisvestingsproblemen en de onzekerheid die de criminalisering van de prostitutie vergroot.

Lees ons onderzoek naar het geweld in IJzer

Decriminaliseren voor betere steun

Als actor op het terrein sinds 2009 en als bevoorrechte getuige van wat criminalisering doet met de mensen die de vereniging begeleidt, kan Alias alleen maar verheugd zijn over de decriminalisering die vandaag werd doorgevoerd.

Voor de klanten van Alias vermindert dit de strafrechtelijke risico's die verbonden zijn aan de uitoefening van sekswerk en opent het een betere toegang tot sociale rechten, bescherming, gezondheidszorg, huisvesting en alle instellingen. Voor het sociaal team zal het ons in staat stellen meer mensen te ontmoeten en te helpen die seksuele diensten voor geld aanbieden, aangezien zij minder illegaal zullen zijn en dus meer in staat om zichzelf zichtbaar te maken en desgewenst contact met ons op te nemen.

Alias, tien jaar expertise met MSM en trans* sekswerkers

Al bijna 15 jaar biedt Alias kwalitatieve psycho-medico-sociale hulp aan mannelijke en trans*-sekswerkers/prostituees in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar prioriteit is het bevorderen van de gezondheid, de toegang tot de gezondheidszorg en de sociale rechten van de burgers. Om dit te bereiken werkt zij samen met een zeer uitgebreid netwerk van partners uit verschillende sectoren.