Nieuws

Vind ons laatste nieuws terug i.v.m. gezondheid, rechten en de uitdagingen i.v.m. sekswerk en prostitutie.

Het Centre Wallonie Bruxelles ontvangt Yser op 14 mei in Parijs, in het kader van het JERK OFF Festival en ter gelegenheid van de Werelddag tegen Homofobie en Transfobie. 

making van geweld tegen trans*vrouwen: een kortfilm in de IJzerstreek 

Het begint allemaal in 2021, in de nasleep van het onderzoek van Ana Dresler naar het geweld in Yser. Om de door het onderzoek gedocumenteerde realiteiten te belichamen en ze toegankelijker te maken voor een breder publiek, heeft Alias aan Quentin Moll-Van Roye gevraagd een kortfilm te maken. De film is gebaseerd op de getuigenis van een van de deelnemers aan het onderzoek: Samantha.

Trans* vrouwen, en meer in het algemeen mensen die bij Yser werken, hebben inderdaad weinig kans om zich uit te drukken en gehoord te worden over hun dagelijkse realiteit.

Via de stem van Samantha wordt de  eigenheid teruggeven aan de mensen wier job vaak het enige is dat men zich herinnert, door de risico's, de noden, het leven vóór het werken bij Yser en  de aspiraties te verbergen. 

Ontdek de enquête

Zie YSER in Parijs: praktische informatie

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie zal het Centre Wallonie Bruxelles in samenwerking met het JERK OFF Festival Yser vertonen. Om het werk van Quentin Moll-Van Roye te ontdekken, kan u op 14 mei om 19 uur komen  in het Centre Wallonie Bruxelles in Parijs.

Adres: 

CWB - Filmzaal

46, rue Quincampoix (niveau -2)

14 mei 2022 om 19.00 uur

Gratis toegang